Vòng căng bao ( Capsular Tension Ring)

Vòng căng bao ( Capsular Tension Ring)

Vòng căng bao cho phép mở rộng và ổn định túi bao để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấy IOL an toàn và duy trì độ tập trung IOL tốt. Vòng căng dạng nang là vòng PMMA trong suốt có độ linh hoạt cao có độ dày xúc giác 0,18mm.
 • Liên hệ
 • 733
 • Gọi: 0909 028 438 để được tư vấn và mua hàng..
 • Email: import@tamhao.vn - info@tamhao.vn - tamhaotst@gmail.com

   

Ch định

 • D đoán độ nt khu vc
 • Bán kính thu kính
 • Các biến chng có th xy ra khi phu thut phaco
 • Cy IOL có th gp li
 • Nguy cơ cn th cao mt
 • M rng tròn và n định túi dng nang
 • Gim nguy cơ xơ hóa bao xơ
 • Gim nguy cơ co rút bao xơ
 • Tp trung IOL an toàn trong mt vi kh năng tách vùng theo vùng
 • Tình trng n định trong phu thut phaco
 • Chng nhn CE
Sản phẩm cùng loại
Hotline: 0909 028 438