Test thử khô mắt Schirmer Strips

Test thử khô mắt Schirmer Strips

Kiểm tra phim nước mắt và các thành phần nước mắt
Cho kết quả nhanh sau 5 phút
100 test/ hộp.
  • Liên hệ
  • 595
  • Gọi: 0909 028 438 để được tư vấn và mua hàng..
  • Email: import@tamhao.vn - info@tamhao.vn - tamhaotst@gmail.com

     

Sản phẩm cùng loại
Hotline: 0909 028 438